Prinzengarde Aachen
Generalappell – Quellenhof
Album 1/2